Polityka zwrotów i reklamacji


Klient ma prawo do pełnego zwrotu płatności za usługę hostingową, jeśli z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z naszych usług.
Proces zwrotu należy zainicjować w ciągu 30 dni od daty zakupu usługi.
Aby zwrócić usługę hostingową i otrzymać zwrot płatności, prosimy o kontakt pod adresem email contac@aderlo.cloud, podając informacje dotyczące zamówienia oraz powód zwrotu.
Reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek problemów, awarii lub niezadowolenia z naszych usług hostingowych, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem email contac@aderlo.cloud.
W reklamacji należy podać szczegółowy opis problemu lub nieprawidłowości, abyśmy mogli jak najszybciej zająć się sprawą.
Zobowiązujemy się do jak najszybszego rozwiązania zgłoszonego problemu i udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 48 godzin.
Warunki ogólne:

Aby uzyskać zwrot płatności lub zgłosić reklamację, klient musi być w pełni zidentyfikowany jako właściciel konta.
Zwrot płatności będzie realizowany przy użyciu pierwotnej metody płatności, chyba że zostanie uzgodniona inna metoda.
W przypadku reklamacji, jeśli problem nie zostanie rozwiązany w zadowalającym terminie, klient ma prawo złożyć skargę do właściwego organu regulacyjnego.
Prosimy o kontakt pod adresem email contac@aderlo.cloud w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących naszej polityki zwrotów i reklamacji. Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy, aby pomóc Ci we wszystkich sprawach związanych z naszymi usługami hostingowymi.