Polityka prywatności

Firma Anerko Prosta Spółka Akcyjna
E-mail: contact@aderlo.cloud
Adres: ul. Nowogrodzka, nr 50/54, lok. 515, Warszawa, kod pocztowy 00-695
Numer KRS: 0001069967
Numer REGON: 526982332
Numer NIP: 7011175439

Gromadzenie danych osobowych: Business Dreams Sp.z o.o. (dalej: "Aderlo.cloud") gromadzi dane osobowe tylko wtedy, gdy są one niezbędne do świadczenia usług hostingowych lub odpowiadania na zapytania użytkowników. Mogą to być między innymi imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane płatnicze.

Cel przetwarzania danych: Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług hostingowych, obsługi klienta, rozwiązywania problemów technicznych, marketingu bezpośredniego (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę) oraz w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo danych: Aderlo.cloud podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Stosuje się odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych, monitorowanie systemów i szkolenie personelu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Udostępnianie danych osobowych: Aderlo.cloud nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w celu zapewnienia świadczenia usług hostingowych (np. dostawcom płatności).

Pliki cookies: Aderlo.cloud może korzystać z plików cookies lub podobnych technologii w celu zbierania informacji o użytkownikach i poprawy ich doświadczenia. Użytkownicy mają możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce, jednakże niektóre funkcje usług hostingowych mogą być ograniczone, jeśli pliki cookies są wyłączone.

Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aderlo.cloud będzie starało się zrealizować te żądania, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Zmiany w polityce prywatności: Aderlo.cloud zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej lub przesyłane użytkownikom w inny odpowiedni sposób.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter ogólny. W przypadku konkretnych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych, zaleca się skontaktowanie się bezpośrednio z Aderlo.cloud poprzez adres e-mail contact@aderlo.cloud.